zajímavá místa a příběhy v Úvalech a okolí...

Otec české kartografie Josef Křovák

Žádné komentáře
Slavný český geodet a autor národního kartografického konformního kuželového zobrazení se narodil 12.10.1884 v Pečkách.

zdroj: http://krovak.webpark.cz

Od roku 1905 pracoval na katastrálních úřadech po celých Čechách a v období 1916-18 působil v triangulační kanceláři ve Vídni. Po roce 1918 se přesunul na tehdejší Ministerstvo financí, které spravovalo i geodetické záležitosti. Zde se zasloužil o  měření hranic republiky a hlavně o vznik triangulační kanceláře, které do roku 1942 předsedal.

Ing. Josef Křovák je znám především pro jeho nové kartografické zobrazení (Křovákovo), které v co možná nejmenší míře zkreslovalo úhly a vzdálenosti při převodu obrazu zemského povrchu do roviny. Křovákovo zobrazení je dvojité kuželové konformní zobrazení v šikmé poloze, převádějící Besselův elipsoid do roviny prostřednictvím referenční koule z ní na kužel v obecné poloze. Od roku 1922 bylo používáno jako prozatímní a od roku 1933 jako definitivní zobrazení, které je základem pro soustavu rovinných souřadnic systému S-JTSK.

Dožil se 66 let a zemřel 3.9.1951 ve Škvorci. Na to, že je pochován právě zde, mě upozornila mladá úvalská geodetka Renáta Belzová z geodetické kanceláře BELZA-GEO

Pokud vám jméno Křovák přijde v Úvalech ještě něčím povědomé, tak je to správně. Ze stejné rodiny pochází i stavitel Jan Křovák, který postavil v roce 1914 honosný úvalský Hotel Křovák, dnes Budka. Oba jsou pohřbeni na škvoreckém hřbitově.

  • Líbí se vám tento článek? Dejte nám o tom vědět...

Žádné komentáře :

Okomentovat