zajímavá místa a příběhy v Úvalech a okolí...

Klement Gottwald přežil hlasování a je tu v Úvalech stále s námi

Žádné komentáře
"Právě jsem se vrátil z jednání rady města Úvaly, kde bylo navrženo odejmutí mého čestného občanství města. Mohu vám sdělit, že rada města tento návrh nepřijala! Mohu slíbit, že navrhovatele vypátrám a zakroutím jim krkem. Přesně tak jak nás to učí naši přátelé ruští bolševici"...

Tak nějak by asi komentoval jednání rady K. Gottwald. Minulý rok jsem se dotazoval starosty, zda by nestálo za to, tohoto člověka zbavit titulu čestný občan Úval. Ten se uděluje jako nejvyšší pocta města těm, co se zasloužili o Úvaly, a nebo jsou osobností, jež stojí za to vyznamenat. Je možné čestné občanství i odejmout, pokud vyjde najevo, že ho daná osoba není hodna, a nebo se objeví nové skutečnosti, které by udělení bránily. A o to mi šlo. Dnes už si nemusíme hrát na to, že K.G. byl náš spasitel, ale i učebnice pro SŠ uvádí, že to byl diktátor a své odpůrce neváhal poslat na šibenici.
Je únor roku 2015 a rada města, na základě otázek občanů, hlasuje o odebrání čestného občanství. Výsledek by se mohl zdát jasný, ale překvapivě..ouha... rada města Úvaly nepřijala návrh na odnětí čestného občanství Klementu Gottwaldovi. Nepřijetí bylo provedeno systémem "všichni jsme se zdrželi hlasování". Vkrádá se mi otázka, zda příčinou byl alibismus, prostá neznalost a nebo skrytě koluje našim radním v žilách "rudá" krev. Neobstojí ani argument, že nechceme měnit historii. Přece ho nemažeme z učebnic. Bylo by fér, když už to bylo z podnětu občanů, aby se každý radní vyjádřil a řekl názor. Od toho je tu máme. Schovávat se za "zdržuji se" je velmi jednoduché. Měli by si užít vlastní názor, za doby K. Gottwalda by o tom mohli jen snít.
Je jasné, že je to pro město minoritní záležitost, závory nám to nezvedne a parkování taky nevyřeší, ale jde tu o princip a ukázku myšlení našich radních.

A kdo to tedy byl Klement Gottwald?

- československý komunistický politik
- od roku 1929 poslanec Národního shromáždění,
- od roku 1945 působil ve funkci premiéra
- od roku 1948 prezident
- od dubna 1949 čestný občan města Úvaly
Pod Gottwaldovým vedením byla nastolena tvrdá diktatura a v zemi začali rozhodovat sovětští poradci. Je přímo odpovědný za smrt mnoha desítek svých odpůrců. Bylo vyneseno přes 230 rozsudků smrti a 100 000 občanů bylo odsouzeno k mnohaletým trestům vězení. Mezi nejznámější procesy, ve stylu sovětských velkých čistek, byl proces s Miladou Horákovou. Bez soudů bylo během pěti let deportováno do táborů nucených prací na 80 000 osob. Gottwald také poslal na šibenici i jedenáct ze svých nejbližších předních komunistických funkcionářů, včetně svého nejlepšího přítele R. Slánského. Trpěl pohlavní nemocí a byl težký alkoholik. Zemřel brzy po návratu ze Stalinova pohřbu.

Nuže Klémo, seš tu stále s námi :)  • Líbí se vám tento článek? Dejte nám o tom vědět...

Žádné komentáře :

Okomentovat