zajímavá místa a příběhy v Úvalech a okolí...

Klement Gottwald byl zbaven čestného občanství města, ale cesta to byla dlouhá a trnitá...

Žádné komentáře
Ve čtvrtek jsem se podruhé v životě šel podívat na zasedání zastupitelů. Našel jsem se na straně 12 v podkladech pro zasedání, tak mi přišlo slušné se tam podívat. Nešlo o nic jiného, než o další hlasování o K. Gottwaldovi - zda tu s námi stále bude v roli čestného občana města Úvaly a nebo to už to bez dělnického otce zvládneme.

.
„K Gottwald“ od National Archives. Licencováno pod Volné dílo via Wikimedia Commons
Kauza vznikla minulý rok, kdy jsem se dotazoval starosty, zda by nestálo za to, tohoto člověka zbavit titulu čestný občan Úval. Nic se nedělo, až do února 2015, kdy rada města nečekaně hlasuje o odebrání čestného občanství. Výsledek se zdát být jasný, ale nebyl. Rada města nepřijala usnesení o odnětí čestného občanství K. Gottwaldovi a tedy nedoporučuje zastupitelstvu odejmutí. Nepřijetí bylo provedeno zdržením se hlasování všech radních. Mohlo by se zdát, že je to konec příběhu....
Jenže....
9.3. reaguje na můj článek online verze deníku Blesk s titulkem "S Gottwaldem na věčné časy! Čestné občanství mu v Úvalech u Prahy ponechali" a město narychlo vydává vyjádření, které apeluje na to, že historie by neměla být měněna a přepisována.

12.3 se k tématu výstižně vyjadřuje i místní portál Uvaly.cz, kde v článku "Vítežný únor" komentuje naší radu. Radu města, která se hrdě prohlašuje za Charlie Hebdo, vyjadřuje podporu Tibetu, ale ke své vlastní historii se postavit čelem zdráhá.
 
18.3 se velmi překvapivě ozývá i generální ředitel Národního muzea a občan Úval Michal Lukeš. K rukám starosty posílá oficiální dopis, kde vysvětluje že, "čestné občanství" není sbírkový předmět, ale ze zákona správní akt, a vyjadřuje postoj města k určitým hodnotám. Vyzývá k postavení se čelem ke své historii a nabízí odbornou pomoc našim zastupitelům. Nabízí jim knihy popisující Gottwaldovo období a také, že může zprostředkovat návštěvu dcery Milady Horákové - ta nyní žije v USA a mohla by přijet do Úval besedovat se zastupiteli.  

30.3 se kauza krátce mihne i v pořadu Hyde Park na ČT, kde je Michal Lukeš okolo 49. minuty na toto téma dotazován.

V dubnovém vydání měsíčníku Život Úval se k tomu vyjadřuje starosta města ve svém úvodníku.

Poslední štace proběhla ve čtvrtek 23.4 na zasedání zastupitelů. Začátek byl pro mě trochu zmatečný, protože se řešilo, kdo návrh vlastně předkládá. Ve zmatku se ho tedy ujal Jan Černý ze spolku PRO Úvaly. Potom se také probíralo, že rada na svém únorovém hlasování vlastně nebyla kompetentní o návrhu vůbec hlasovat a to byl i důvod proč se zdržela. Tento důvod jsem tehdy nikde nečetl, ale to je asi jedno. Další diskuze už ale byla zajímavá a to jak z lidského, tak historického kontextu. Starosta poodhalil persekuci svojí rodiny v 50. letech i svůj vlastní boj za svobodu a zatčení kolem roku 1989. Také se dokola apelovalo na to, že historie nemá být mazána a měněna. Jenže ono historii fakticky měnit nejde. Můžeme za ní maximálně zamést stopy a nebo zpochybnit výklad, a to se zase jiní zastupitelé usilovně snažili vysvětlit. Přece nejdeme pálit a mazat kroniky a záznamy. Mezi hodně zajímavé momenty patřilo starostovo přiznání, že osobně má problém i s čestným občanstvím Edvarda Beneše, jenž prý stál u počátku etnických čistek a umetl cestu k nástupu komunistů. Načež mu jeden z přítomných starších občanů odvětil, že toto srovnání rozhodně nebylo v pořádku. Srovnávat to skutečně nejde, ale to je na jinou diskuzi. Ale tady nezbývá než doporučit starostovi, ať navrhne odebrání i Benešovi, pokud s ním má takový problém. Odhadoval bych, že to samozřejmě neudělá, protože otevření tohoto téma už stálo i Hrad jednoho dobrého kandidáta. Další, co mě zaujalo, bylo zdůvodnění jedné zastupitelky, že v roce 1949 byli lidé nadšeni, a proto Gottwaldovi dali čestné občanství. A také že to byl rok, kdy se ještě neprojevovaly zrůdnosti režimu. Druhou větou ovšem dodala, že to bylo období nesvobody. Tak já tedy nevím, zda je možné být v období nesvobody tak nadšený, ale nezažil jsem, nebudu soudit. Ale možné to je, vždyť v KLDR také všichni nadšeně tleskají a dokonce i brečí na povel. Nicméně ale už na jaře roku 1949 dostal Heliodor Píka provaz, tak úplně neplatí, že by režim nedržel opratě již pevně v rukou. Zajímavých  momentů před hlasováním byla celá řada a nakonci se ještě řešil návrh typu "sice byl K.G. zrůda a mělo by mu být čestné občanství odebráno, ale necháme mu ho pro budoucí výstrahu". Ten neprošel a mohlo se začít hlasovat o odebrání. Chvilka zaváhání a 11 zastupitelů zvedlo zvedlo ruku pro odnětí a někteří v sále začali spontánně tleskat.
Ač jsem to nečekal, tak to dopadlo to dobře. Pro mě to byla zajímavá zkušenost vidět, jak funguje aparát města v praxi. Jen jsem si jist, že kdyby se toho tehdy nechytl Blesk a to téma se nezačalo veřejně diskutovat, tak by o takto nedopadlo. Ještě že tu ty média máme. Určitě pomohla i nabídka Michala Lukeše. Představa, že dcera Milady Horákové jede z USA do Úval domlouvat zastupitelům, mi přijde jako zážitek, který si nechali ujít. I když to mohlo být úžasné setkání a patrně by vstoupilo do místních dějin.

Pokud by Vás zajímalo, jak jednání vypadalo. Od 43:30 se debatuje o návhu


  • Líbí se vám tento článek? Dejte nám o tom vědět...

Žádné komentáře :

Okomentovat